Waarde inboedel juist inschatten

Bij het afsluiten van een inboedelverzekering is het belangrijk om de waarde van je inboedel goed in te schatten. Je moet namelijk de waarde van je inboedel opgeven bij de verzekeraar. Het bedrag dat je opgeeft of kiest, is de maximale waarde die je krijgt uitgekeerd bij het verliezen van je inboedel bij bijvoorbeeld een brand.

Waarde InboedelBij een te lage waarde ben je onderverzekerd en ontvang je niet voldoende geld om de beschadigde inboedel te vervangen of te herstellen. Bij een te hoog bedrag betaal je veel meer premie dan nodig. Hoe kun je de waarde van je inboedel juist inschatten?

Waarde van je inboedel bepalen
Om de waarde van je inboedel zelf uit te rekenen, kun je een inboedellijst gebruiken. Je bekijkt dan wat er allemaal in je huis staat en hoeveel het waard kan zijn. Hierbij gaat het om de nieuwwaarde van alle spullen die je in huis hebt. Je moet dus een goed inschattingsvermogen en wellicht een goed geheugen hebben. Via het internet en het zoekwoord ‘inventarisatielijst inboedel’ is een dergelijke lijst te vinden. Het nadeel hiervan is dat het een tijdrovende klus is. Je loopt daarnaast nog steeds het risico om een foutief bedrag in te vullen, waardoor de inboedelwaarde te hoog of te laag kan zijn.

Inboedel laten berekenen
Het Verbond van Verzekeraars heeft de inboedelwaardemeter ontwikkeld, om consumenten te helpen om de inboedelwaarde zo goed mogelijk vast te kunnen stellen. Bij deze meter wordt er met een puntensysteem gewerkt. Je vult een aantal gegevens in en de waarde van je inboedel wordt berekend. Het voordeel is dat de waarde beter vastgesteld kan worden. Daarnaast geven veel verzekeraars, bij het gebruik van de meter, een garantie tegen onderverzekering. Voorwaarde is dan vaak wel dat er een indexclausule in de verzekering moet zijn opgenomen.

Waarom een indexclausule?
Mensen schaffen in de loop van de jaren steeds meer spullen aan. De waarde van de inboedel stijgt dan, waardoor de verzekering ook moet stijgen. Met de indexclausule wordt de waarde van inboedel jaarlijks iets wordt verhoogd. Soms worden er nog andere verplichtingen gesteld om de onderverzekering te voorkomen. Bijvoorbeeld dat je elke vijf jaar de inboedelwaardemeter moet invullen. De voorwaarden en kosten zijn echter per verzekeraar verschillend. Lees je van tevoren goed in en vergelijk verschillende verzekeraars, de kosten en voorwaarden.

Advertentie